Analog Framkallning

Lämna in filmen hos oss!

Analoga filmrullar framkallas fortfarande idag, och har åter börjat öka i popularitet.

Filmer som legat ett par år går bra att framkalla, men risken finns att färgerna har blivit försämrade. Det enda sättet att ta reda på om det är något på rullarna är att framkalla dem. 

Vi framkallar C-41 och Svartvitt. 135 och 120-film. 
Även engångskameror. 

Välj om du vill ha printade kopior eller digital skanning. 

error: Content is protected !!