Diabilder

Diamagasin kopiera

Vi digitaliserar dia bilder genom att skanna dem bild för bild. Vi vill gärna att bilderna sitter i magasin, precis som till en projektor, då de skannas en rad i taget. Bilderna skannas i ca 2400 dpi.